Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.30.56

Sportovně aktivní školka

sportovní měsíce děti seznámí s mnoha druhy pohybu

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.28.28

Vyvážené bio stravování

s možností masových či vegetariánských jídel

 

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.32.47

Rodinný a individuální přístup

malý počet dětí, maximální pozornost vašemu dítěti

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.31.53

V souladu s přírodou a ekologií

vlastní pěstování zeleniny a eko vzdělávání

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.33.12

Angličtina přirozenou komunikací

zakomponovaná do denních činností dětí

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.34.18

Logopedická podpora

rozvíjíme správnou řeč i vyjadřování

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.36.09

Registrace dětí kdykoliv během roku

děti již od 1 roku a celoroční provoz 

Akreditace MŠMT

akreditovaná školka Ministerstvem školství, mládeže a tělěvýchovy

Křeslička

Křeslička je první Happy Point mateřská škola v České republice se zaměřením na sport. Nabízí bezstresové a zároveň bezpečné prostředí. Naše idea spojuje kvalitní výukový program (včetně přirozené výuky anglického jazyka) s příslovím „ve zdravém těle, zdravý duch“. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu již od útlého věku, a to nenásilnou formou pomocí pohybových aktivit, které jsou rozřazeny do tzv. sportovních měsíců. Díky tomu mají děti možnost se seznámit v průběhu roku s různými druhy sportu, které jsou zaměřeny především na rozvoj pohybových dovedností a sportovních schopností, a jsou přizpůsobeny jejich možnostem. Součástí našeho programu je zdravé bio stravování, s možností volby běžné či vegetariánské stravy. Jsou u nás vítány děti ve věku od jednoho do sedmi let. Výhodou je, že děti při přechodu z jeslí do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším. I přes tuto symbiózu jeslí s mateřskou školkou nabízíme výuku v malých skupinkách, které zajištují pro Vaše nejmilejší tolik pozornosti, kolik potřebují. Kapacita Křesličky je omezena na 18 dětí a maximální počet v jedné skupině nepřekračuje počet devíti dětí. Na vaše děti čeká spousta radosti, smíchu, poznání a pohybu. Přijďte se k nám podívat, vy i vaše děti jste vítáni!

Kdo se na tom také podílí?

,,Naše školka si vytvořila zcela originální koncept předškolního vzdělávání, ve kterém se dítě rozvíjí po všech stránkách tou nejzábavnější a nejúčinnější formou. Velkou váhu přikládáme právě na pohyb, který tvoří jednu z hlavních částí programu, jelikož je jednou z nejpřirozenějších aktivit člověka." Michal Bílek - současný trenér, bývalý český profesionální fotbalista, reprezentant a trénér národního mužstva.

 

V naší škole je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem
„Happy Point-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009732, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.