Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.30.56 Sportovní programy    

Sport obecně je hlavním zaměřením naší mateřské školky, a to převážně z toho důvodu, že pohybové aktivity jsou pro zdravý organismus nezbytné. U dětí chceme pomocí aktivních pohybových činností – kromě pozitivních účinků na jejich fyzickou kondici – vzbudit zájem o sport a zajistit, aby si k němu vybudovaly kladný vztah. Abychom docílili sportovní různorodosti, neboť v útlém věku není vhodné se zaměřovat jedním směrem, vytvořili jsme tématické sportovní měsíce. Každý z nich je věnován jinému sportu, který vede kvalifikovaný trenér. Děti přijdou s daným sportem do styku jak v praktické, tak i teoretické rovině. Toto celé za účelem rozvoje pohybových dovedností, sportovních schopností a znalostí, a možná i objevení vlastního talentu. Neučíme děti pouze fotbal, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.32.20Jóga 

Jóga je součástí stálého programu školky. Děti se učí nejen základní jogínské pozice a později celé sestavy, které jsou prospěšné pro jejich zdraví, ale osvojují si i jak správné dýchání. Jóga obecně působí na celkové zklidnění a vyladění organismu, zlepšuje koncentraci, podporuje správné držení těla, zlepšuje krevní oběh, posiluje imunitní systém a působí pozitivně na zdraví celého organismu. Pravidelné cvičení jógy je jednou z cest k dosažení rovnoměrného rozvoje dítěte po stránce fyzické i psychické. Dětský svět je naplněn hrou, která přirozeně provází život každého dítěte. Proto jsou hry zařazovány i do výukových lekcí jógy. Jedná se o hry, které podporují sebevědomí dětí, učí je vzájemné toleranci, pomáhají jim zařadit se do kolektivu, uvědomit si hodnotu přátelství. Všechny pozice lektor provádí tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost.

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.33.12Angličtina 

„Angličtina v pohybu aneb angličtina pro nejmenší”. Angličtina je vedena lektorkou a probíhá přirozeně formou her, říkanek, písniček a také hraním divadelních příběhů. Cizí řeč vyjadřovaná pohybem nebo dramatizací, propojení nových slovíček s gesty, mimikou, výrazem, to vše rozvíjí paměť a přitom přináší dětem radost a odreagování. Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. Snažíme se, aby každá lekce děti zaujala a motivovala k přirozenému mluvení a myšlení v cizím jazyce.

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.34.59 Vzdělávání 

Mateřská škola je vstupní bod do světa vzdělávání, a proto máme pro vaše ratolesti připravené příjemné prostředí s pozitivní atmosférou, které jim tento krok usnadní a zároveň nenásilnou formou ke vzdělávání buduje kladný postoj.  V rámci vzdělávací koncepce děti učíme všemu, co přísluší znalostem a dovednostem jejich věku. Děti se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi ty základní patří např. rozvoj řeči, motoriky, myšlení, paměti, matematiky nebo zaměřování pozornosti.

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.31.53 Ekologie a příroda 

Ekologie a život v souladu s přírodou je snadný. Děti vedeme k poznávání a ochraně okolní přírody a všech jejích živlů. Získávají informace jak se chovat šetrně k přírodě a její zdrojům, a jak mohou samy přispět ke kvalitě životního prostředí ve svém okolí. Naše děti se aktivně podílí na kontaktu s potravinami skrze pěstování na vlastní zahradě, aby poznaly, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje, sklízí a jak chutná. Pěstujeme především zeleninu, bylinky, saláty a keřové ovoce.