JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA ŠKOLKU

Nástup do školky je velkou změnou jak pro dítě, tak i pro jeho rodiče. Tato změna může být náročná na psychiku i fyzické zdraví dítěte a proto je vhodné dítě na školku připravit.

Všeobecně se doporučuje začít s přípravami již v útlém dětském věku. Potkávejte se s ostatními dětmi, například na hřišti. Nechte dítě hrát si samostatně a zapojit se do kolektivu ostatních dětí, dopřejte mu prostor. Skvěle k takovéto adaptaci v dětském kolektivu fungují i návštěvy mateřských center.

Budujte si vzájemnou důvěru: Určitě se nemýlíme, když řekneme, že snad každý rodič si občas potřebuje odskočit, a to i od malého dítěte. Při takové situaci s dítětem doporučujeme vždy mluvit – obeznámit jej s tím, že odcházíte a ujistit jej, že se vrátíte. S dítětem si budujete vzájemnou důvěru již od jeho narození. Začněte odcházení ve velmi krátkých intervalech, a vždy se s dítětem rozlučte. Postupně se jeho důvěra ve váš návrat upevní a vaše odchody bude zvládat zcela v klidu s vědomím a jistotou toho, že se jeho rodiče zase vrátí.

Navštivte školku: Jakmile je dítě připraveno pro navštěvování mateřské školy, začněte tím, že se společně půjdete do školky podívat, seznámíte se s prostředím a učitelkami. Nechte dítě chvilku si pohrát ve školce, popovídejte si s paní učitelkou. Pokud nebude chtít, podívejte se na hračky, nechte se školkou provést, zeptejte se na způsob a možnosti stravování. Zaveďte hovor s učitelkami o něčem, co víte, že má vaše dítě rádo, a dítě k hovoru přizvěte.

Zjistěte si o školce co nejvíc informací: Jaký má režim, zaměření a jak probíhá běžný den. Mají tak také společné rituály? Popovídejte si o tom společně. Můžete některý rituál zavést i u Vás doma.

Domácí podpora: Pokud jste si školku vybrali, následuje ještě domácí příprava. Mluvte průběžně o tom, co bude ve školce jiné. Ptejte se dítěte, na co se ve školce těší. Nemluvte o tom, jací budou kamarádi a paní učitelky, když to bude jinak, dítě se může cítit zrazené. Mluvte o tom, čím jste si jisti, že dítě čeká, vytvářejte společně s dítětem příjemnou představu vaší nové důležité etapy.

Rada na závěr: Nástup do školky je změna, ale přesto z ní neudělejte nejdůležitější zdramatizovanou událost. Nezapomínejme, že je dítě naladěné na pocity rodičů a tudíž: rodič má obavy – dítě začne mít obavy taky. Buďte i vy vyrovnaní s tímto novým krokem, buďte společně se vším, co přichází pozitivní.

<www.happypoint.cz>