Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.30.56 Měsíční plán

 

Březen – měsíc s atletikou

Sportovní část:

 • seznámení s novým sportem – atletika
 • co patří do atletiky (skok, běh, hod)
 • nácvik odrazu, doskoku, startu, rychlé předávání předmětu
 • nácvik hodu jednou rukou
 • hry a soutěže (překážková dráha, štafetový běh, hra „Mrazík“)

Výtvarná část:

 • výroba oštěpu a nácviku hodu
 • kolík na štafetu
 • výtvarná práce „kočičky“

Přírodovědná část:

 • příroda se začíná probouzet po zimě – procházky po okolí, pozorujeme přírodu
 • sázíme semínka (příprava na budoucí záhony na zahradě školky)
 • sbírání přírodnin
 • Příroda pro sport a hru (využití k zábavě a nácviku sportu např. skok z pařezu)

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.36.09 Rozvrh dne

7:00 – 8:30 příchody dětí / angličtina hrou

8:30 – 9:00 Komunikativní kroužek, TV chvilka (joga, taneční průprava, zdravotní cvičení, rozvoj dovedností a myšlení)

9:00 – 9:20 Svačinka / hygiena

9:20 – 11:00 Řízená činnost (VV, pracovní činnosti, předškolní příprava, rozvoj dovedností a myšlení) Činnost probíhá ve třídě či venku

11:00 – 11:30 Sportovní aktivita / dle aktuálního měsíčního plánu

11:30 – 12:00 Oběd / hygiena

12:00 – 12:30 Vyzvedávání dětí ze školky

12:30 – 14:00 Odpočinek, relaxace, klidové činnosti

14:00 – 14:30 Volná hra, činnost dle výběru dětí

14:30 – 15:00 Svačina

15:00 – 18:00 Pobyt na zahradě, kroužky, odchody domů