Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.30.56 Měsíční plán

 

Srpen – měsíc s fotbalem

Sportovní část:

  • seznámení se se sportem a s pomůckami, které potřebujeme ke hře
  • nácvik – posouvání míče, kopání, kop na cíl, házení obouruč, chytání, týmová spolupráce, přihrávky ve dvojcích, role brankáře
  • koordinace pohybu

Výtvarná část:

  • vyrábíme si brankáře, kopačky

Přírodovědná část:

  • chystáme záhonky, staráme se o sazeničky
  • pozorujeme a učíme se o mláďatech
  • Jarní písničky a básničky

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.36.09 Rozvrh dne

7:00 – 8:30 příchody dětí / angličtina hrou

8:30 – 9:00 Komunikativní kroužek, TV chvilka (joga, taneční průprava, zdravotní cvičení, rozvoj dovedností a myšlení)

9:00 – 9:20 Svačinka / hygiena

9:20 – 11:00 Řízená činnost (VV, pracovní činnosti, předškolní příprava, angličtina, rozvoj dovedností a myšlení) Činnost probíhá ve třídě či venku

11:00 – 11:30 Sportovní aktivita

11:30 – 12:00 Oběd / hygiena

12:00 – 12:30 Vyzvedávání dětí ze školky

12:30 – 14:00 Odpočinek, relaxace, klidové činnosti

14:00 – 14:30 Volná hra, činnost dle výběru dětí

14:30 – 15:00 Svačina

15:00 – 18:00 Pobyt na zahradě, odchody domů