Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.30.56 Měsíční plán

 

Září měsíc babího léta se sporty co máme rádi

Sportovní část:

  • každý den sport dle volby našich nejmenších
  • který sport jsi dělal o prázdninách?

Výtvarná část:

  • pavučinky
  • koláž na téma zážitky z prázdnin
  • poznáváme ovoce dle tvaru a chuti bez zrakového vjemu
  • procvičujeme barvy

Přírodovědní část:

  • procházka dendrologickou zahradou
  • co roste na stromech
  • co se děje na polích

 

Snímek obrazovky 2016-01-29 v 12.36.09 Rozvrh dne

7:00 – 8:30 příchody dětí / angličtina hrou

8:30 – 9:00 Komunikativní kroužek, TV chvilka (joga, taneční průprava, zdravotní cvičení, rozvoj dovedností a myšlení)

9:00 – 9:20 Svačinka / hygiena

9:20 – 11:00 Řízená činnost (VV, pracovní činnosti, předškolní příprava, rozvoj dovedností a myšlení) Činnost probíhá ve třídě či venku

11:00 – 11:30 Sportovní aktivita / dle aktuálního měsíčního plánu

11:30 – 12:00 Oběd / hygiena

12:00 – 12:30 Vyzvedávání dětí ze školky

12:30 – 14:00 Odpočinek, relaxace, klidové činnosti

14:00 – 14:30 Volná hra, činnost dle výběru dětí

14:30 – 15:00 Svačina

15:00 – 18:00 Pobyt na zahradě, kroužky, odchody domů