VYCHOVÁVÁME DĚTI A ROSTEME S NIMI

vychovavame-deti-a-rosteme-s-nimi-aldortova-naomi

Od neshod a kárání ke svobodě, rozvoji a radosti.

Autor: Naomi Aldort

Nakladatelství:  Práh

Kniha respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha příkladech z praxe zjistíme, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat. Pouze se musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.

Proč je tato kniha výjimečná?

Láska -> Vysvětluje, proč ovládání, manipulace a tresty ve výchově nefungují.

Otevřenost -> Ukazuje postup, jak se špatných výchovných vzorců zbavit a růst spolu se svými dětmi.

Porozumění -> Umožňuje nám, abychom porozuměli dítěti, které pak může naplnit své nejlepší předpoklady.

Důvěra -> Dokazuje, že jen děti, které dostaly bezpodmínečnou lásku a důvěru svých rodičů, vyrůstají v sebevědomé lidi, emocionálně odolné a schopné vést své životy samostatně a radostně.